Sontrop Verzekeringen & Advies
Optimaal verzekerd

 

 Accu’s en opladers in garages, werkplaatsen en autohandel

 

Het werken met accu’s is niet zonder risico’s. Een groot risico van het laden van accu’s is brand. Ook hybride- en elektrische voertuigen zijn niet meer weg te denken uit de werkplaats. We zetten daarom de risico’s van het werken met (accu)laders en de veiligheidsmaatregelen voor u op een rijtje.

 

De meest gebruikte accu in deze branche is de startaccu, ook wel laadaccu genoemd. Een laadaccu bestaat uit twee platen lood die de plus- en minpolen vormen. De platen hangen in een bak met accuzuur. Door een chemische reactie ontstaat een spanningsverschil tussen de platen. Als de plus- en minpolen verbonden worden, ontstaat stroom.

 

Wat zijn de risico’s van laadaccu’s en laders?

 • Temperatuurstijging: tijdens het laden van een accu ontstaat warmte. Daardoor kan brand ontstaan.

 • Kortsluiting: dit kan komen door het aansluiten van acculaders met verlengsnoeren of het gebruik van opgerolde kabelhaspels.

 • Vonken: koppelt u een geladen accu los van de auto of oplader terwijl nog stroom daarop staat, dan kunnen vonken of kortsluiting ontstaan.

 • Brand: is er een beschadiging aan de bedrading van een auto of is er een elektrisch defect? Dan kunnen in de accu hoge kortsluitstromen gaan lopen, waardoor brand kan ontstaan.

Hybride- en elektrische voertuigen

De accu in een hybride- of elektrische auto is meestal een Li-ion accu. Dit is een droge accu met een zeer hoge energiedichtheid. De werking is gelijk aan die van een laadaccu, hoewel deze geen vloeistof bevat en in een volledig gesloten behuizing zit. Het is belangrijk om een veilige werkomgeving te hebben als u met deze accu’s werkt. Daarom is het goed dat medewerkers weten hoe het elektrisch circuit van deze voertuigen werkt en hoe

zij hier veilig mee om kunnen gaan.

 

Wat zijn de veiligheidsmaatregelen voor het werken met accu’s?

 • Laad accu’s uitsluitend op onder toezicht.

 • Koppel ten minste de minpool van de accu los van auto’s met schade of auto’s met een elektrisch defect. Zet bij twijfel deze voertuigen buiten.

 • Laat ten minste één meter vrij rondom de (accu) lader en plaats geen brandbare spullen naast of boven de acculader.

 • Tijdens het laden van de accu’s mag er binnen twee meter van de accu’s niet worden gerookt of open vuur aanwezig zijn.

 • Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waarin de acculader staat. Zo kan knalgas zich niet ophopen. Laadt accu’s niet op in gesloten kofferbakken, gesloten motorruimten of in gesloten voertuigen.

 • Zorg dat de acculader vrij staat (dus niet tegen andere spullen aan) en vrij van de grond wordt opgesteld.

 • Zorg dat de acculader niet is aangesloten met een (opgerold) verlengsnoer.

 • Controleer of de aansluitkabels niet bekneld kunnen raken (bv. door een gesloten kofferklep)

 • Zorg ervoor dat de acculader niet kan vallen.

 • Zorg ervoor dat in de buurt van een acculader brandblusapparatuur (schuimblustoestel) aanwezig is.

Train uw medewerkers

Het is belangrijk dat goed opgeleid personeel met de accu’s werkt en kabels aan- en afsluit. Dat kan veel problemen voorkomen. Controleer tegelmatig de kwaliteit van de kabels. Is er iets niet in orde, laat dit dan

direct vervangen of herstellen. Neem de controle van de acculader op in de jaarlijkse keuring van de elektrische arbeidsmiddelen en/of werkplaats inrichting (NEN3140). Zorg dat medewerkers die werken met hybride en elektrische voertuigen voldoende kennis hebben van de branchenorm en NEN9140 voorschriften. Laat uw medewerkers hiervoor eventueel trainingen volgen.

 

Denk aan de gezondheid

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de accu’s heeft u ook te maken met gezondheidsrisico’s. Ook hiervoor kunt u beschermende maatregelen nemen.

 • Contact met accuzuur geeft ernstige brandwonden. Spoel direct met veel water en schakel hulp in.

 • Draag beschermende werkkleding, vooral voor het gezicht, bij werkzaamheden aan accu’s. Bijvoorbeeld bij het vullen van accu’s.

 • Schakel de acculader uit voordat u de accu aan- of loskoppelt van de lader. Zo voorkomt u vonkvorming die op de kleding of huid kan komen.

Dit artikel komt uit het tijdschrift van Nationale Nederlanden.

 

 


 

Classic Emotions 

 

Paul Seeger is eigenaar en bedenker van Classic Emotions. Als goede cliënt van mij heeft hij

het volgende aanbod gedaan.     Classic Emotions geeft een korting van 5% aan al mijn relaties op de

door hem georganiseerde evenementen, bijvoorbeeld: 

 

 "Een toertocht met klassiekers naar de Mille Miglia"

 " Classic Cars & Kitchen" (meerdere data)

" La Vie au Chateau" (meerdere data)

 

Ik heb de website bekeken en Paul Seeger erover gesproken. Ik ben zeer enthousiast over deze geweldige evenementen.   Het doet mij dan ook plezier dit onder uw aandacht te kunnen brengen.

 Kijk eens op:   www.classicemotions.nl

 Voor wie besluit mee te gaan........Veel plezier en ga goed verzekerd op weg!!